Din expert på ventilation

Ventilationssystem

Liksom många andra oumbärliga delar av en fastighet som el och VVS är ventilationen något många väntar med att åtgärda – eller helt enkelt inte tänker på – förrän det uppstår problem. Och problem med ventilationen kan tyvärr få allvarliga konsekvenser för såväl fastigheten som de som vistas i lokalerna.

Alla lite större fastigheter måste enligt lag besiktas regelbundet för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som avsett (en s.k. OVK-besiktning). Besiktningen sker i intervaller om 3-6 år, vilket kan vara klokt fundera över även om man äger ett en- eller tvåfamiljshus som inte omfattas av återkommande besiktningskrav.

Bra ventilation handlar om mer än bara ren och fräsch luft. Komfort, energiförbrukning och fastighetens skick/andrahandsvärde är andra viktiga faktorer som bör nämnas i sammanhanget. Därför kan det löna sig på flera plan att ta in en expert som går igenom det befintliga ventilationssystemet och kommer med råd och tips på hur det kan förbättras, även om det inte uppstått ett akut problem.

Självfallet behövs experten också när problemet är ett faktum. Oavsett om det handlar om dålig luft, oljud från ventilationssystemet eller hög luftfuktighet är vi en partner du kan lita på i Täby. 

Frånluftvärmepumpar

Vad är en frånluftsvärmepump? I korthet är det ett system som återvinner förbrukad, d.v.s. utgående luft och utnyttjar värmeenergin för att värma upp bostad och varmvatten. Det är ett riktigt smart sätt att spara både energi/pengar och miljö, samtidigt som inomhusluften hålls fräsch och fri från damm och skadliga partiklar.  

Vi använder frånluftvärmepumpar Nilan, som aktivt suger ut såväl damm och partiklar som fukt ur bostaden. Värmeenergin från frånluften återvinns genom att den inkommande, rena luften och bostadens varmvatten värms med den gamla luften.

Värmeåtervinningsaggregat

Värmeåtervinning är ett synnerligen miljövänligt och ekonomiskt koncept som kan och bör utnyttjas i möjligaste mån. I en villa med eluppvärmning och frånluftsventilation kan ett värmeåtervinningsaggregat spara tusentals kronor varje år enligt Energimyndighetens beräkningar.

För det här ändamålet använder vi oss av avancerade värmeväxlare från Heru, som återvinner upp till 79% av den värmeenergi som gått förlorad utan värmeåtervinning.

Luft/luftvärmepump

Värmepumpen som kanske har högst igenkänningsfaktor – inte minst för att den nästan alltid är väl synlig – är luft/luftvärmepumpen. En sådan pump kan också vara ett effektivt och prisvärt sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Självklart kan vi hjälpa dig även här.

Spara pengar och miljö med rätt lösning

Vår omfattande erfarenhet av att arbeta med ventilationssystem av alla typer och dimensioner innebär att vi med relativ lätthet kan ta reda på vad den individuella kunden behöver. I många fall går det att göra stora besparingar, säkra fastigheten från fukt och öka komfort och luftkvalitet till en jämförelsevis låg kostnad.

Vi åtar oss uppdrag från både stora och små kunder, men som privatkund har du förstås också rätt till ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med reparation/ombyggnad/tillbyggnad av ventilationssystem.